Otsing sertifitseeritud ettevõtete andmebaasist
Andmebaasi viimati täiendatud: . Andmed edastatakse iga kuu 20. kuupäevaks ning lisatakse andmebaasi enne kuu lõppu.
Andmed põhinevad sertifitseerimisfirmade poolt Eesti Kvaliteediühingule edastatud informatsioonil. Andmebaas sisaldab ainult rahvusvaheliste juhtimissüsteemide standardite põhiseid sertifikaate ja akrediteeringuid
 
Standardi järgi:
 
Ettevõtte nime järgi:
 
Tegevusala / märksõna järgi:
 
Sertifikaat kehtiv alates: . .
 
Sertifitseerija järgi:
 
  Otsingutulemus tabelina